KÖSZ! Program
KÖSZ! Pályázat
Pályázati program az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására
Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdetett a magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a közepfokú oktatás 9-13. évfolyamos diákjai számára.

A program szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi előfeltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot, és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.
Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:
- civil szervezetek,
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények (iskolák kivételével), amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:
  • egészségügy
  • szociális és jótékonysági
  • oktatási
  • kulturális és közösségi
  • környezet- és természetvédelmi
  • katasztrófavédelmi
  • bűn- és balesetmegelőzés
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
- keretében a projekt minden diák résztvevője időarányosan kb. legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a projekt megvalósítása alatti időintervallumban (amennyiben az felöleli a 2017. márc.1 - nov. 30-ig terjedő időszakot), tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is.
- helyi igényeket elégítenek ki elsősorban, helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgálnak, segítenek.
Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 2 kisprojektet nyújthat be.
- kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot (pl. beteglátogatás)
- nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2016. november 9-én éjfélig lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15., éjfél.
2015-ben 313 pályázat érkezett be, közülük összesen 101 szervezet nyert támogatást, amelynek segítségével 48 nagyprojekt és 53 kisprojektet valósulhatott meg. A támogatás összegéből a pályázatban elvárt legalább 20 óra közösségi szolgálatot a szervezetekkel együttműködésben így 1300 diák teljesítette, mely közel 30.000 óra önkéntes munkának felel meg.


Támogatott pályázók listája:
2015. évi pályázatok elszámolásának dokumentumai:
Ha kérdése van, segítségre van szüksége, itt talál meg bennünket:
info@ujeuropaalapitvany.hu;
www.facebook.com/ujeuropaalapitvany
Infovonal: (0640) 180 280 (munkaidőben)
illustration illustration illustration
PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MINTAŰRLAP
REGISZTRÁCIÓ
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSHOZ